• Ски-альпинизм ж? не? арбасу? Р? К? скери-?олданбалы спорт т? рлері тізіміне енді 16.03.2015

    Государство 21:29

    Астана. 16 наурыз. Kazakhstan Today -?Р? ор? аныс министрлігі Армия орталы? спорт клубында Достасты? елдері? арулы К? штеріні? дене даярлы? ы ж? не спорт органдары басшылы? ымен жа? а? скери? олданбалы спорт т? рлеріні? таныстырылымы? тті. Атал? ан т? саукесер Алматыда? ы ТМД-?а? атысушы мемлекеттерді??ор? аныс министрлері ке? есі жанында? ы Спорт комитетіні? отырысында? тті, деп хабарлайды Kazakhstan Today агенттігіні? тілшісі.

    2013-2014 жылдардан бастап? арулы К? штерде жа? а? скери-?олданбалы спорт т? рлерін дамыту ж? не насихаттау ж? мыстары басталды. Олар - ски-альпинизм ж? не? арбасу.?арулы К? штер б? лімшелерінде жауынгерлік даярлы? тапсырмаларды таулы жерлерде орындау барысында атал? ан спорт т? рлерін іс ж? зінде? олдану ерекше ма? ыз? а ие. Б? л туралы? Р? ор? аныс министрлігі хабарлады.

    Сонымен? атар, ТМД елдері? арулы К? штері? кілдеріні? отырысында? лы Отан со? ысында? ы Же? істі? 70 жылды? ына арнал? ан ТМД-?а? атысушы мемлекеттер арасында армия достасты? ыны? І? скери-спорт ойындарын? ткізу, ТМД елдері? скери спорт объектілерін ынтыма? тасты? м? ддеде бірлесіп? олдану, сондай-а? Спорт комитетін дамыту стратегиясы туралы м? селелер? аралды.

    Б? дан? зге, отырыс? а? атысушылар 2017 жылы ІІІ Б? кіл? лемдік? скери? ыс? ы ойындарын? ткізу с? ра? тарын тал? ылады.